Sperm Fish Testi

Sperm Fish testi son yıllarda sperm hücrelerinin değerlendirilmesinde doktorlar tarafından kullanılan önemli testler arasında yer almaktadır. Sperm Fish testi sperm genetiği hakkında çok önemli bilgiler vermektedir.

Sperm FISH testinde standart olarak 13, 18, 21 numaralı kromozomlar ile X ve Y kromozomları sayısal olarak incelenmektedir.

Tekrarlayan düşükleri olan çiftlere veya spermde morfolojik kusuru olanlara uygulanabilen tanı değeri olan bir testtir. Sperm FISH testinde hazırlanan spermler özel boya ile işaretlenerek bazı kromozomlar açısından genetik olarak incelenirler. Sperm Fish testinde spermlerin ne kadarının genetik materyal bakımından hatalı olduğunu belirlemektir. Eğer genetik hatalı sperm oranı artmış ise uygun spermlerin seçimi tek başına yeterli olmayacak beraberinde embriyoların genetik olarak taranması gerekebilmektedir.

Sperm Fish testi sonucu klinik doktorlar tarafından tedavi şeklinin belirlenmesi konusunda tanı koyma açısından karar verdirici olabilmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar erkek kısırlığında sperm genetik özellikleri spermin yumurtayı dölleme potansiyeli üzerinde etki yapmaktadır. Sperm Fish testi son zamanlarda erkek kısırlığının değerlendirilmesinde oldukça önemli yer tutan bir testtir. Sperm Fish testi spermin genetik materyalinin incelenmesinde kullanılır. Sperm testi doktorlar tarafından erkek kısırlığını değerlendirmekte son derece önemli olmasına rağmen spermlerin sadece sayısal, morfolojik ve hareketlilik gibi fiziksel özelliklerini yansıtmaktadır.

Sperm Fish testi erkeğe bağlı kısırlık saptanan durumlarda ve sperm hücrelerinde segregasyon anomolisi bulunduğu düşünülen kişilerde sperm hücrelerinde belirli kromozomların sayısal anomolileri incelenmektedir.

 • Sperm Fish testinde numune alımı öncesinde 3-4 gün cinsel perhiz önerilir.
 • Sperm testinde sayısının 1 milyonun altında olduğu olgularda sperm fish testinde sonuç alınmayabilmektedir.

Sperm fish testi yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır.

Sperm DNA Hasarı (Fragmantasyon) Testi

Spermin genetik yapısının bütünlüğünün korunması normal fertilizasyon ve sağlıklı bir embriyoya hayat verme açısından önemlidir. Bazı durumlarda spermin anöploidi gibi bir sayısal genetik dengesizliği olmamakta, bunun yerine DNA yapısı bozulmaktadır. Böyle bir sperm yapısı, semen analizinde anormal bir sonuç vermez. Konvansiyonel semen analizi normal olan infertil erkeklerde sperm DNA kalitesi(yapısı)’nin araştırılması da önerilmektedir. Bu amaçla DNA’nın fragmantasyon analizi ile bütünlüğünün koruyup korumadığı test edilir.

Bu hastalarda tüp bebek başarısızlığı, tekrarlayan gebelik kaybı da sık görülmektedir. Bununla birlikte DNA fragmantasyon bozukluğu olan spermle döllenmiş olan yumurtalardan oluşan embriyolar gebelik dönemini sorunsuz atlatmış olsa bile, teorik olarak çocukluk çağı kanserleri gelişimi açısından risk altındadır.

Sperm DNA Fragmantasyon Testi Kimlere Yapılmalı

 • Açıklanamayan İnfertilite
 • Embriyo gelişiminde duraklama olan çiftler
 • Yardımcı üreme yöntemi kullanımında anormal embriyo gelişimi
 • Tekrarlayan Tüp bebek ( IVF/ICSI) başarısızlığı
 • Tekrarlayan Gebelik Kaybı

Bu test, ek olarak aşağıdaki durumlarda tarama amaçlı ve check up programlarının bir parçası olarak da kullanılabilir:

 • Enfeksiyon
 • Ateşli hastalıklar
 • Testiküler ısıda artış: İnflamatuar nedenler, kabakulak.
 • Varikosel
 • Yaş
 • Sigara
 • Çevre Kirliliği

Bu etkiler aşağıdaki moleküler mekanizmaların olumsuz yönde tetiklenmesine sebep olup, DNA hasarına öncülük edebilmektedir:

 • Oksidatif stres: Oldukça popüler olan oksidatif hasar, yaşlanmadan kanser oluşumuna, enfeksiyonlara karşı düşük dirence kadar birçok istenmeyen etkiden sorumlu tutulmaktadır.
 • Apopitotik stres: Apopitoz, programlı hücre ölümü olarak tanımlanan bir hücre hasarı ve hücre ölümü şeklidir. DNA’da meydana gelen fragmantasyon, apopitozun önemli bir bulgusudur.
 • Topoizomeraz aktivitesi bozukluğu: DNA sentezi ile ilgili bir enzimdir.

Test Nasıl Uygulanır?

Test akredite kitler kullanılarak Floresan mikroskopi yöntemiyle değerlendirilmektedir. Analiz, sperm FISH testiyle birlikte uygulanmakta, raporlanması da paralel yapılmaktadır. Kabul görmüş standartlara göre kantitatif (sayısal) analizlerde hasarlı sperm oranının %15’in altında olması beklenmektedir. %15-30 arası ara kademe olup; %30’dan fazla anormal sperm içeren semene sahip erkekler risk altında kabul edilir. Kalitatif analizlerde ise sperm DNA’sında artmış fragmantasyon varlığı veya yokluğu rapor edilmektedir.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz.