Kardeşlik ve Akrabalık Testleri

Kardeşlik ve akrabalık testleri iki yada daha fazla birey arasında bir biyolojik akrabalık ilişkisinin olup olmadığını anlamak için yapılır. Bu tarz testlere kardeşlik, büyükbabalık yada amca/halalık testleri denilmektedir.

Kardeşlik Testi

Kardeş olduklarını idda ede iki birey arasında kardeşlik bağının olup olmadığının tespiti için yapılan bu testimizde  genetik kardeşlik bağı doğrulaması.

Yarı – Kardeşlik Testi : Ebeveynlerden örnek toplanmaya gerek kalmadan iddia da bulunan kişiler arasında yapılan testin gen lokuslarında ki eşlemeler analiz edilerek kişiler arasında ki kardeşlik bağı ortaya koyulmaktadır.

Tam-Kardeşlik Testi : Ortak ebeveynlerden birinin teste katılması durumunda yapılacak olan bu testin sonucu %99,999 olarak doğru sonuç vermektedir.

STR Testi

Farklı cinsiyet de olan kardeş bireylerin aynı ebeveynden olup olmadıklarının tanımlanmasında uygulanmaktadır.

Y Kromozom Testi

 Erkek kardeşler , erkek soyundan olan kişiler arasında , amca çocukları arasında veya amca yeğen arasındaki genetik bağı tanımlamak için uygulanmaktadır.

∴∴∴  Hangi Durumlarda Y – Kromozom Testine İhtiyaç Duyulur?  ∴∴∴

  • Babanın yokluğunda biyolojik akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde Y–Kromozom testini kullanarak babayla aynı soydan herhangi bir erkek birey ile  biyolojik akrabalıklar doğrulanabilmektedir.
  • Aynı ortak babadan olup olmadıklarını belirlemek isteyen kardeşler için çok basit ve doğru bir yol olarak Y–Kromozom testi kullanılması tavsiye edilir.
  • Erkek kuzenler babalarının kardeş olup olmadıklarını yada büyükbabaların aynı olup olmadığını görmek için kullanabilirler.
  • Evlat edinme durumlarında çocuklar büyüdükten sonra biyolojik ailelerinin bulmak isteye bilmektedir. Bu gibi durumlarda Y-Kromozom testi başvurulacak son adımlardan birisidir.

X Kromozom Testi

Aynı babadan fakat farklı anneden kardeş olasılığı iddia edilen kız kardeşler arasındaki genetik bağı tanımlamak için uygulanmaktadır.

∴∴∴  Hangi Durumlarda X – Kromozom Testine İhtiyaç Duyulur?  ∴∴∴

  • Iki bayan bireyin aynı biyolojik babadan geldiklerinin bildikleri halde biyolojik anneleri hakkında şüpheli oldukları durumlarda X–Kromozom Testi kullanılır.
  • Bu testte asıl amaç kardeşler arasındaki babadan gelen X-Kromozomu eşleştirilmesi gerçekleştirilir buda aynı zamanda kardeşlerin biyolojik babalarınında kontrol etmeleri anlamına gelmektedir.
  • İki bayan kardeş aynı biyolojik anneden ise ve öz yada üvey kardeş olup olmadıklarını öğrenmek istedikleri durumda Annelerininde DNA örneklerini alıp analiz içerisine dahil etmek gerekmektedir. Amaç anne ve babadan gelen X–Kromozom çiftinin kız kardeşlerden alınacak olan DNA profil örnekleriyle karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırılmalı yapılacak X–Kromozom testi ile kardeşlerin aynı anneden yada babadan olup olmadıkları belirlenecektir.Annenin teste katılımının olanaksız olduğu durumlarda ise seçenek olarak sizlere STR Testi önermekteyiz.

Annelik Soyu Testi

Bireyin anne soyundan gelip gelmediğini kontrol etmek için yapılır. Hastanede bebeklerin karışma ihtimali kuşkularını gidermek için uygulanmaktadır.

Bayan bireylerin çocuklarına taşıdıkları Mitokondriyal DNA dizisi üzerinden yapılan genetik araştırmalardır.Bu test sayesinde iki yada daha fazla arasında anne soyuna bağlı olan genetik ilişki açığa çıkmaktadır diğer bir özellik ise kardeşlerin (erkek kardeşler veya bayan kardeşler) aynı biyolojik anneden olup olmadıkları belirlenebilir. Erkek bireyler annelerinden kendilerine geçen Mitokondriyal DNA dizisini kendi çocuklarına taşıyamazlar.

Annelik testi güvenilir bir test yöntemidir çünkü MtDNA dizisi atalardan çocuklarına hiç bir değişime uğramadan taşınmaktadır, buda demek oluyor ki nesillerden nesillere çok az değişikler ile aktarılan bir gendir. Bilinmesi gereken diğer bir önemli nokta ise mtDNA dizisi anne soydan kız çocuklarında değişim göstermeden direkt olarak taşınmaktadır. Anne ile çocuk arasında mtDNA tamamen aynıdır. Bu demek olur ki kadınların kuzen yada kardeş olabilmeleri yüksek ihtimallidir.

NOT: Akrabalık testlerinde Anne ‘nin teste katılımı sonuçları güçlendirmektedir.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz.