Kardeşlik Testi Nedir?

Kardeşlik testi, iki insanın aralarındaki bağın kardeşlik düzeyinde tespitinin yapılabilmesi için gerçekleştirilen dna testlerinin tümüne verilen addır. Kardeşlerin anne ya da babalarından hangisinin ortak olduğunun tespiti şeklinde de ayrım yapılabilir. Bu testlerde anne ve babaların ikisinin de ortak olması durumuna verilen isim ise Tam Kardeşliktir. Ancak bu testlerde sadece annesi ya da babasından birinin ortak olması durumuna verilen ad ise yarım kardeşliktir.

Test olacak kişilerin, cinsiyet ve ebeveyn ile olan ilişkilerine göre yapılacak testlerin yöntemi değişebilmektedir.

Bu testlere verilen en genel ad ise STR testleridir. Kardeşler arasında yapılan testlerde sonuçlar 1 den küçükse, kişilerin birbirleriyle kardeşlik bağı olmadığını gösterir. Eğer 1 ‘den büyükse teste tabi tutulan kişilerin kardeş olduğuna işarettir.

Mitokondriyal DNA (mtDNA) testi, mtDNA anneden hem erkek, hem de kız çocuğa direkt olarak aktarılır. Bu testlerde anne ile olan ilişkiden yola çıkılarak iki ya da daha fazla bireyin ortak biyolojik anneye sahip olup, olmadığı tespit edilebilir.

Y STR (Y kromozomu) testi, Bu test, testi yaptıran kişilerin erkek olması durumunda yapılabilir. Baba XY kromozomlarından X’ini kızına, Y’sini ise erkek bireye aktarır. Y kromozomları aktarılırken hiçbir değişikliğe uğramadan aktırıldığından dolayı, kardeş olması muhtemel tüm erkek bireylere aktarılmaktadır. Bu test sonucunda erkeklerin aynı biyolojik babaya sahip olup olmadıklarının tespiti yapılabilir.

Kardeşlik Testi Nasıl Yapılmaktadır?

Yanak içlerinden swab ya da kan örneği alınmak suretiyle yapılmaktadır. Bu testlerde anne ya da babaya ihtyaç duymadan, iki kardeşten alınan örnekler vasıtasıyla da yapılabilmektedir. Bu testlerin çok daha anlamlandırılabilir olabilmesi için, anne ve babanın da test merkezlerinde bulunması önerilmektedir.

Bu testler 18 yaşından küçükler için vasisinin onayı olmaksızın yapılmamaktadır. Bununla beraber test sonuçlar 5 ila 10 gün arasında çıkmaktadır.