Kardeşlik DNA testi ile kardeş olma ihtimali olan iki kişi arasındaki biyolojik bağın doğrulanması için yapılır. Biyolojik bağın tespiti, yarı kardeşlik testinde anneleri farklı olan iki olası kardeşin aynı biyolojik babaya sahip olduklarından şüphelenmeleri halinde yapılır. Tam kardeşlik testinde anneleri aynı olan iki olası kardeşin aynı biyolojik babaya sahip olduklarını onaylatmak istemeleri halinde yapılır.

Kardeşlik testinde eğer anneler ortak ise anneden de örnek alınması testin güvenilirliğini artırmaktadır. Eğer anneler farklı ise anneden örnek almadan da testin sonucuna güvenilir bir şekilde ulaşabiliriz. DNA kardeşlik testi (Standart test) ile donörlerden birinin erkek diğerinin bayan olduğu durumlarda STR analizi yapılır. Kardeşler arasındaki cinsiyet durumuna ve iddia edilen biyolojik ilişkiye bağlı olarak aşağıdaki testler uygulanır:

Teste katılan kardeş olma olasılığı olan kişilerin her ikisinin de erkek olması durumunda Y-str Kromozom Testi önerilir. Test ile kardeşlerin aynı erkek soydan olup olmadıkları tespit edilir.