İki erkek bireylerin aynı baba soyundan gelip gelmediğini kontrol etmek için yapılır. Hastanede bebeklerin karışma ihtimali kuşkularını gidermek için veya uzun zamandır birbirinden haber alamayan iki erkek bireyin arasında ki akrabalık bağını ortaya çıkarmak için uygulanmaktadır.

Erkek bireylerin erkek çocuklarına taşıdıkları Y KROMOZOMU üzerinden yapılan genetik araştırmalardır. Bu test sayesinde iki ya da daha fazla kişi arasında baba soyuna bağlı olan genetik ilişkiyi ortaya çıkmaktadır. Erkek bireyler babalarından aldıkları Y kromozomunu erkek evlatlarına aktararak 3.4. 5. nesil akrabalarına da bu test ile ulaşabilmektedirler.