İki kadın bireyin aynı anne soyundan gelip gelmediğini kontrol etmek için yapılır. Hastanede bebeklerin karışma ihtimali kuşkularını gidermek için veya uzun zamandır birbirinden haber alamayan iki kadın bireyin arasındaki akrabalık bağını ortaya çıkarmak için kullanılır.

Kadın bireylerin çocuklarına aktardıkları Mitokondriyal DNA dizisi üzerinden yapılan genetik araştırmalardır. Bu test sayesinde iki ya da daha fazla birey arasında, anne soyuna bağlı olan genetik ilişki açığa çıkmaktadır. Diğer bir özellik ise kardeşlerin (erkek kardeşler veya kadın kardeşler) aynı biyolojik anneden olup olmadıkları belirlenebilir. Erkek bireyler annelerinden kendilerine geçen Mitokondriyal DNA dizisini kendi çocuklarına aktaramazlar.

Annelik testi güvenilir bir test yöntemidir çünkü mtDNA dizisi atalardan çocuklarına hiçbir değişime uğramadan taşınmaktadır, bu da demektir ki nesillerden nesillere çok az değişikler ile aktarılan bir gendir. Bilinmesi gereken diğer bir önemli nokta ise mtDNA dizisi anne soydan kız çocuklarında değişim göstermeden direkt olarak taşınmaktadır. Anne ile çocuk arasında mtDNA tamamen aynıdır. Bu demek olur ki kadınların kuzen ya da kardeş olabilmeleri yüksek ihtimallidir.