DNA hala ya da amca testi, bir çocuğun iddia edilen babasının test için uygun olmadığı durumlarda babalık testine bir alternatiftir. Çocuğun DNA’sını halaları veya amcalarınınki ile karşılaştırmak, kan akrabası olup olmadıklarını doğrulamaya yardımcı olabilir. Çocuğun amcaları ve halaları ile ilgisi yoksa, çocuğun babasının da çocuğun biyolojik babası olmadığını gösterir.

Babalık testi yerine amca-halalık testler yapılır. Bu davalarda çocukların iddia edilen babası bir babalık testi yapamamaktadır ve bu nedenle, akrabalarını (kız veya erkek kardeşler) test ederek dolaylı olarak babalık bağının olup olmadığını öğrenmeyi amaçlamaktadır. Amcalık-halalık testleri bir test, bir babalık testinden bekleneceği gibi kesin sonuçlar vermeyecektir. Baba ve çocuğu bir babalık testinde test etmek, test edilen babanın biyolojik baba olduğu durumlarda (%99,99’dan fazla) son derece doğru sonuçlar verecektir. Bir hala/amca testi yapılırken sonuçlar sadece bir ilişki olasılığı gösterecektir.