Testlerimiz

Babalık Testi - DNA Testi

Babalık testi ve dna testi çalışmalarımız; çocuğun DNA profiliyle “olası baba”’nın ( veya mümkünse annenin ) DNA profillemesinin karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilir.
Daha Fazla Bilgi
Testlerimiz

Irk Testi

DNA’yı geçmişi aydınlatmak için kullanmak, bireysel amaçlarla ne kadar talep görüyorsa, geçmişte gömülü gerçekleri ortaya çıkarmak için de bir o kadar rağbet gören bir yöntem.
Daha Fazla Bilgi
Testlerimiz

Kardeşlik ve Akrabalık Testleri

Kardeşlik ve akrabalık testleri iki yada daha fazla birey arasında bir biyolojik akrabalık ilişkisinin olup olmadığını anlamak için yapılır.
Daha Fazla Bilgi
Testlerimiz

BRCA Taraması

BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlar, hastalık için yüksek risk oluşturan faktörler olarak bir çok çalışmada gösterilmiştir.
Daha Fazla Bilgi
Testlerimiz

Fetal DNA (NIPT) Testi

Yeni nesil teknolojilerin olanaklarıyla, girişimsel olmadan Trizomi tespitine imkan sunmaktadır. Gebelik sırasında bebeğin kanının, anne kanı ile karışması, bu testin gerçekleştirilmesindeki temeli oluşturmaktadır.
Daha Fazla Bilgi
Testlerimiz

Luminex Panelleri

Daha Fazla Bilgi
Testlerimiz

Moleküler Genetik

Moleküler genetik departmanı klinik amaçlarla kalıtsal bir hastalığa yol açan mutasyon ve/veya genotiplerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.
Daha Fazla Bilgi
Testlerimiz

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

Preimplantasyon genetik tanı, tüpbebek tedavisi sırasında gelişen embriyolarınızın rahme yerleştirilmeden önce genetik yapılarının incelenmesi amacıyla yapılan bir uygulamadır.
Daha Fazla Bilgi
Testlerimiz

Sitogenetik

Normalde vücut hücrelerimizde 23 çift olmak üzere 46 adet kromozom bulunur. Sperm ve yumurtada ise 22’si otozom ve biri de cinsiyet kromozomu olmak üzere 23 adet kromozom bulunur.
Daha Fazla Bilgi
Testlerimiz

Sperm Fish Testi

Sperm Fish testi son yıllarda sperm hücrelerinin değerlendirilmesinde doktorlar tarafından kullanılan önemli testler arasında yer almaktadır.
Daha Fazla Bilgi
Testlerimiz

Sperm Testi

Erkek İnfertilitesinde  erkeklerin ilk yaptırması gereken en önemli test sperm testidir. Sperm Testi, erkekte spermlerin çocuk yapma potansiyelini incelemek amacıyla yapılan mikroskobik bir  incelemedir.
Daha Fazla Bilgi
Testlerimiz

Tek Gen Hastalıklar

İnsan genom projesinin sonuçlanmasından sonra insan genomunda yaklaşık 30 bin gen bulunduğu saptanmıştır. Her bir genin oluşturabileceği hastalıklara tek gen hastalıkları denmektedir ve kalıtsal olarak gelecek nesillere aktarılma riski oluşturmaktadır.
Daha Fazla Bilgi
Testlerimiz

Tüp Bebek Tedavisi

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin en az 1 yıl süre ile düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebelik elde edememesi durumuna infertilite yani kısırlık denir. Ortalama her altı aileden biri infertiliteden etkilenmektedir.
Daha Fazla Bilgi