Sperm Testi

sperm Sperm Testi (spermiogram Testi, Sperm Analizi, Sperm Tahlili) Erkek İnfertilitesinde  erkeklerin ilk yaptırması gereken en önemli test sperm testidir. Sperm Testi Nedir? Sperm Testi, erkekte spermlerin çocuk yapma potansiyelini incelemek amacıyla yapılan mikroskobik bir  incelemedir.   Merkezimizde (WHO)  Dünya Sağlık Örgütünün yöntem olarak kabul ettiği Macler Chamber kamera yöntemi ile sperm sayımı  yapılmaktadır. Tüm spermiogramlarda  Kruger Morfolojisi, Fruktoz Tayini ,Vitalite ve Hos testi çalışılmaktadır. Sperm örneği (semen)  verildikten  2 saat sonra (ayrıntılı) spermiogram  sonucunuzu laboratuvarımızdan teslim alabilirsiniz.   Sperm Testi (spermiogram) Ne Zaman Yapılmalıdır? 1 yıl boyunca düzenli ve korunmasız bir cinsel yaşamı olan çiftlerin, bebek sahibi olamamaları durumunda, hekimlerin erkeklerden isteyeceği ilk tahlil sperm testidir. Eşler böyle bir durumla karşılaştıklarında sperm testini yaptırmalıdırlar.   Sperm Testi Nasıl Yapılıyor? Sperm testi (spermiogram, sperm tahlili) yaptırmadan önce 3-4 günlük cinsel perhiz yapılmalıdır. Bu 3-4 günlük dönemd

sp10 Sperm Fish testi son yıllarda sperm hücrelerinin değerlendirilmesinde doktorlar tarafından kullanılan önemli testler arasında yer almaktadır. Sperm Fish testi sperm genetiği hakkında çok önemli bilgiler vermektedir.   Sperm FISH testinde standart olarak 13, 18, 21 numaralı kromozomlar ile X ve Y kromozomları sayısal olarak incelenmektedir.   Tekrarlayan düşükleri olan çiftlere veya spermde morfolojik kusuru olanlara uygulanabilen tanı değeri olan bir testtir. Sperm FISH testinde hazırlanan spermler özel boya ile işaretlenerek bazı kromozomlar açısından genetik olarak incelenirler. Sperm Fish testinde spermlerin ne kadarının genetik materyal bakımından hatalı olduğunu belirlemektir. Eğer genetik hatalı sperm oranı artmış ise uygun spermlerin seçimi tek başına yeterli olmayacak beraberinde embriyoların genetik olarak taranması gerekebilmektedir.   Sperm Fish testi sonucu klinik doktorlar tarafından tedavi şeklinin belirlenmesi konusunda tanı koyma açısından karar verdirici olabilmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar erkek kısırlığında sperm genetik özellikleri spermin yumurtayı dölleme potansiyeli üzerinde etki yapmaktadır. Sperm Fish testi

ilacsiz-tup-bebek-ankara İnfertilite   ( kısırlık )   nedir? Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin en az 1 yıl süre ile düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebelik elde edememesi durumuna infertilite yani kısırlık denir. Ortalama her altı aileden biri infertiliteden etkilenmektedir. Normal şartlar altında korunmadan cinsel ilişkiye giren çiftlerin % 85’inde ilk yıl, % 93’ünde ise iki yıl içerisinde gebelik oluşması beklenir. Eğer bu süreler sonunda bir gebelik oluşmuyorsa mutlaka bir infertilite merkezine başvurulmalıdır.   İnfertilite nedenleri nelerdir? İnfertilite nedenlerinin bir kısmının kolay çözümleri varken bir kısmının çözümü güçtür. İnfertil çiftlerin %40 kadarı erkek kaynaklı infertilite problemi çekmekte olup erkek değerlendirmesinin önemi büyüktür. Erkeğe ait en yaygın infertilite nedenleri, semende hiç sperm hücresinin olmaması (azospermi) veya sperm sayı ve hareketlerindeki yetersizliktir (oligoastenospermi). Bazen de sperm hücrelerinde şekil bozukluğu bulunmaktadır veya sperm yumurta hücresine ulaşmadan ölmektedir. Nadiren de genetik sebepler ve kromozoma

kahve-falinda-hamile-gormek Fetal DNA Testi Nedir ve Nasıl Uygulanır? Yeni nesil teknolojilerin olanaklarıyla, girişimsel olmadan Trizomi tespitine imkan sunmaktadır. Gebelik sırasında bebeğin kanının, anne kanı ile karışması, bu testin gerçekleştirilmesindeki temeli oluşturmaktadır. Anne adayının vücuduna müdahale gerektiren invazif yönlerde ise amniyosentez, koryon vilus biyopsisi ve kordosentez gibi teknikler uygulanır. Bu tür yöntemler, anne karnındaki bebekten hücre toplamaya yöneliktir. Bu girişimsel testler, şu an dünyada güvenilirlik yüzdesi en fazla olarak kabul edilmekle beraber, %0,2 ile %1 arasında girişim sonrası düşük riski taşımaktadır. Gebeliğin belli bir döneminden sonra anne kolundan alınan kanla, bebeğe ait DNA parçaçıkları ayrılabilmektedir. Bu sayede bebeğin Trizomi 21-18 veya 13 olduğu kararına varılabilir. Testin Uygulanacağı En Doğru Zaman Fetal DNA Test’i yaptırmak 8. haftadan itibaren teknik olarak mümkün olsa da, en doğru zamanın 10. gebelik haftasından sonra yapılmasıdır. Ultrason ve kan tahlili sonucunda doktorunuzca, bebeğinizin Trizomi şüphesi taşıdığı belirlendiys

Test Adı

Çalışma Yöntemi Numune Türü

Test Süresi

Leukemia translocation panel LUMİNEX EDTA’LI KAN 15 Gün
NPM1 Mutations LUMİNEX EDTA’LI KAN 15 Gün
KRAS/BRAF Mutations LUMİNEX EDTA’LI KAN 15 Gün
BCR/ABL1 LUMİNEX EDTA’LI KAN 15 Gün

 

tekgenhastalik İnsan genom projesinin sonuçlanmasından sonra insan genomunda yaklaşık 30 bin gen bulunduğu saptanmıştır. Her bir genin oluşturabileceği hastalıklara tek gen hastalıkları denmektedir ve kalıtsal olarak gelecek nesillere aktarılma riski oluşturmaktadır. Tek gen hastalıklarının tanıları moleküler tetkiklerle konulmaktadır. Bu hastalıkların saptanması insanda çeşitli evrelerde yapılmaktadır. Postnatal Tanı: Doğum sonrasında yapılan incelemelerdir Prenatal Tanı: Doğum öncesinde (gebelikte) anne karnındaki bebeğe yapılan incelemelerdir Preimplantasyon Genetik Tanı: Anne rahmine yerleştirilmeden önce embriyolara yapılan incelemelerdir AKDENİZ ANEMİSİ Akdeniz Anemisi (Beta-talasemi) ülkemizde en çok görülen kalıtsal hastalıklardan biridir. Hastalık geninin Türkiye’deki ortalama görülme sıklığı % 4–5 kadardır, fakat özellikle güneyde bazı bölgelerde bu oran % 20’lere kadar çıkmaktadır. Beta-talasemi, otozomal resesif (genetik defektin hem anne hem babada taşındığı tipte) kalıtım gösterir. Akraba evliliklerinin yaygın olduğu bölgelerde hastalığın g

pgt Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) nedir? Preimplantasyon genetik tanı, tüpbebek tedavisi sırasında gelişen embriyolarınızın rahme yerleştirilmeden önce genetik yapılarının incelenmesi amacıyla yapılan bir uygulamadır. Bu uygulama ile, herhangi bir genetik anomali (kromozom veya gen seviyesinde) gebelik meydana gelmeden önce embriyo aşamasında teşhis edilebilmektedir. PGT uygulamaları bu açıdan tüpbebek tedavilerinde karşılaşılan kromozomal veya gen düzeyindeki problemlerin daha embriyo transferi yapılmadan tespit edilmesini sağlayarak, tekrarlayan tedavi başarısızlıkları, genetik bozukluk taşıyan bir embriyo nedeni ile oluşmuş bir hamileliğin sonlandırılması veya hasta bir çocuğun dünyaya gelmesi sonrasında karşılaşılabilecek fiziksel ve psikolojik problemlerin önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır. Kimler PGT için adaydır? Genetik anomaliler erken dönem embriyolarda sık görülen bir durumdur ve bu durum IVF tedavilerine özgü olmayıp, doğal yolla elde edilen gebeliklerde de gözlenmektedir. Fakat bazı çiftlerde bu anomaliler daha sık ve daha ciddi seviyelerde görülmekte ve sonucunda çiftlerde “genetik olarak norma

molukulergenetik Moleküler genetik departmanı klinik amaçlarla kalıtsal bir hastalığa yol açan mutasyon ve/veya genotiplerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Hastalığa neden olan mutasyonların saptanmasının yanında bir genetik hastalığın taşıyıcılık analizi ve multifaktöriyel hastalıklara yatkınlık analizi de çalışılmaktadır. Tek gen hastalıkları (Talasemi, FMF), Multifaktöriyel Hastalıklar (Kanser), Mitokondriyal Hastalıklar (LHON) moleküler genetik departmanında çalışılmaktadır. Rutin Genetik analizlerde merkezimizde kullanılan  bazı teknikler aşağıda sıralanmıştır.

 1. RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms)
 2. PCR (Polymerase Chain Reaction)
 3. Sequencing
 4. RT-PCR (Real Time PCR)
 5. Heterodubleks analizi

RFLP: Restriksiyon endonükleazlarla (DNA’ yı belirli bölgerinden kesen enzimler) DNA’nın farklı büyüklüklerdeki fragmanlara ayrılarak incelenmesine dayanmaktadır. Genotipleme, polimorfizm çalışmalarında yaygın şekilde kullanılmaktadır. PCR: Belirli bir DNA bölgesinin primer olarak adlandırılan bir başlatıcı yardımıyla enzimatik olarak çoğaltılmasıdır. Belli bir D

sitogenetik Normalde vücut hücrelerimizde 23 çift olmak üzere 46 adet kromozom bulunur. Sperm ve yumurtada ise 22’si otozom ve biri de cinsiyet kromozomu olmak üzere 23 adet kromozom bulunur. Kromozomlar çeşitli yöntemlerle bant analizi için hazırlanırlar. İşte sahip olduğumuz bu kromozomların sayısal ve yapısal yönden sitogenetik olarak incelenmesi gerektiğinde çeşitli doku örnekleri gereklidir; Kromozom Analizi yapılan örnekler:

 • Periferik Kan
 • Fetal Kan (Bebek kordon kanı)
 • Amniyon
 • CVS (Koryon Villus Biyopsi)
 • Tahliye Materyali (Düşük Materyali)
 • Doku, cilt biyopsisi

  kromozomanaliz

Normal Erkeğe ait kromozomlar (Karyotip; 46,XY)

  PRENATAL TANI (DOĞUM ÖNCESİ GENETİK TANI) Prenatal tanı, doğum öncesinde anne karnındaki fetüse ait örneklerde kromozom veya gen düzeyinde inceleme yapılmasıdır. Eğer fetüsün genetik olarak hasta olduğu belirlenirse gebelik sonlandırılır. Bu nedenle prenatal tanının

Babalık testi ve dna testi çalışmalarımız; çocuğun DNA profiliyle “olası baba”’nın ( veya mümkünse annenin ) DNA profillemesinin karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilir. Zira çocuğun DNA profilinin yarısı, biyolojik ailesinden gelen DNA mirası ile şekillenmiştir. Buna suretle yapılan test sonuçları çocuğun DNA mirasında “olası baba”’nın DNA hücrelerinin olup olmadığı belirlenmesinde kullanılır. Test yapılan çocuk ve “olası baba” arasında biyolojik bağ var ise genetik izler bunu belirgin olarak ortaya çıkarır Babalık testi veya ev ortamında dna testi ile gerekli olan numuneler kendi evinizden alınır ya da siz alarak bize gönderebilirsiniz. DNA Test kiti paketlerinde gerekli bilgilendirmeler ve bizlere geri gönderilecek olan örnekler için özel zarfları mevcuttur. Standart olarak kullandığımız örnek “yanağın iç kısmından alınan tükürük (hücreler)” dir. Özel pamuklu çubuklarla yanağın içine sürtülerek basitçe alınabilir. Bu testin amacı çocuğunuz hakkındaki kişisel merakınızı gidermektir ve mahkemede delil olarak kullanılması mümkün değildir.

iletis <a href='https://www.dnatesti.com.tr/babalik-testi-dna-testi/' class='more' srcset=