BRCA Taraması

BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlar, hastalık için yüksek risk oluşturan faktörler olarak bir çok çalışmada gösterilmiştir. Bu iki kansere yatkınlık genlerinin germ hücrelerindeki mutasyonları ovaryum Kanserlerinde %10 etki göstermiştir . Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile BRCA1 ve BRCA2 genlerinde çok sayıda birbirinden farklı DNA dizi değişikliğine dayanan mutasyonlar tespit edilmiştir. BRCA gen testi BRCA1 ve BRCA2 olarak adlandırılan iki meme kanseri yatkınlık genindeki zararlı değişikliği tanımlamak için yapılan DNA analizi yöntemidir. Bu genlerdeki mutasyon kalıtsal olarak kadınların genel nüfusa göre meme kanseri ve yumurtalık kanserine yakalanma riskini arttırmaktadır. BRCA1 ve BRCA2 tümör baskılayıcı proteinleri üreten birbirleri ile uyum içerisinde çalışan genlerdir. Bu proteinler DNA hasarlarının onarımına yardımcı olurlar. Bu genler mutasyona uğrarsa veya düzgün çalışamayacak şekilde yapılmasına neden olacak derecede değişim gösterirlerse meydana gelecek DNA hasarı  tamir edilemez. Bunun sonucunda hücreler kansere neden olabilecek değişikliklere uğrarlar. Bu kalıtsal mutasyonlar öncelikli olarak kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerine ve  bunun dışında çeşitli kanser türlerinin riskini arttırabilir. BRCA1 ve BRCA 2 gen mutasyonları kalıtsa

iletisim

Ulaşabileceğiniz Telefon Numaramız  0535 587 68 69

 

       

DNA’yı geçmişi aydınlatmak için kullanmak, bireysel amaçlarla ne kadar talep görüyorsa, geçmişte gömülü gerçekleri ortaya çıkarmak için de bir o kadar rağbet gören bir yöntem. Özellikle efsaneleri, söylenceleri doğrulamak için bire bir. Örneğin Yemen’de yaşayan Afrikalı Lemba kabilesinin geleneksel hikâyelerinde, eskiden Yahudi oldukları söyleniyordu. Yapılan araştırma efsaneyi kanıtlarıyla doğruladı. Ya da Filistinliler ve İsraillilerin 7 bin 800 yıl önce aynı soydan geldiği yine DNA testleriyle ortaya çıkarıldı. Son bulgulardan biri de Kızılderili ve Avrupalıların, aslında Asyalılardan türediği. Her etnik grup kendine has bir DNA kodu taşıyor, bir çeşit iz. Bilim adamlarının tek yaptığı sizden alınan DNA’da bu izleri takip etmek. Dünyada kayıtlı 500’ün üzerinde etnik grup var ve bu sayı her geçen gün artıyor.

akrabalik

Kardeşlik Testi Hakkında Her Türlü Sorularınız ve Ücret Bilgisi İçin Ulaşabileceğiniz Telefon Numaramız : 0535 587 68 69

  Kardeşlik ve akrabalık testleri iki yada daha fazla birey arasında bir biyolojik akrabalık ilişkisinin olup olmadığını anlamak için yapılır. Bu tarz testlere kardeşlik, büyükbabalık yada amca/halalık testleri denilmektedir.

-Kardeşlik Testi-

Kardeş olduklarını idda ede iki birey arasında kardeşlik bağının olup olmadığının tespiti için yapılan bu testimizde  genetik kardeşlik bağı doğrulaması. Yarı – Kardeşlik Testi : Ebeveynlerden örnek toplanmaya gerek kalmadan iddia da bulunan kişiler arasında yapılan testin gen lokuslarında ki eşlemeler analiz edilerek kişiler arasında ki kardeşlik bağı ortaya koyulmaktadır. Tam-Kardeşlik Testi : Ortak ebeveynlerden birinin teste katılması durumunda yapılacak olan bu testin sonucu %99,999 olarak doğru sonuç vermektedir.